Marko Peltolan blogi Jokainen ihminen on laulun arvoinen

Pienituloisia ajatteleva fiksu puolue, joka ei olisi hukassa sukupuoliasioissa?

  • Pienituloisia ajatteleva fiksu puolue, joka ei olisi hukassa sukupuoliasioissa?

Suomi tarvitsee uuden puolueen – tällainen olisi sen puolueohjelma

SISÄLLYS

  1. Johdanto 2. Huono hallinto ja monimutkainen vastuunjako kautta yhteiskunnan 3. Infrastruktuuri, liikenne ja viestintä 4. Oikeus 5. Sosiaaliturva 6. Perhe- ja lapsiasiat 7. Ympäristö ja ilmastonmuutos 8. Terveysasiat 9. Työ, työvoima ja eläke 10. Opetus ja kasvatus 11. Kulttuuri ja urheilu 12. Ulkopolitiikka 13. Rahoitus ja verotus 14. Lähdeluettelo

 

1.Johdanto

Rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy, lupaukset rikotaan, sukupuoliasiat hukassa ja ympäristö turmeltuu. Suomen puoluejärjestelmässä raha ratkaisee – Vain rikkailla on mahdollisuus kampanjointiin; Miljonääri- Harkimot ja Sipilät tuovat vaalirahoituskohuja toistensa jälkeen. Silti lupauksensa pettäneitä puolueita äänestetään, kun muutkaan puolueet eivät tunnu ajavan asioita kaikilta mainitsemiltani kanteilta. Minulla on kuitenkin ratkaisuja ja lupausten pitäminen olisi puolueeni ykkösasia.

Isoin ongelma: Ketään ei kiinnosta. Mahdolliset äänestäjät, varsinkin huonosti toimeentulevat, tavoittavaa julkisuutta on erittäin vaikeaa saada. Huonosti toimeentulevista kuitenkin äänestää nyt alle puolet, rikkaista 9/10.

Asiat limittyvät ja lomittuvat toisiinsa, joten kaikkia liittyviä asioita en ole jokaisen asian kohdalla erikseen toistanut. Olen käsitellyt asioita tarkemmin blogissani eri teksteissä. Itselle uudet ja tärkeät faktat viitattu ja merkitty lähdeluetteloon. Numerot ja luvut ovat julkisen sektorin tilastoista. Rahoituksesta kerron lopussa. Here it begins…

 

2.Huono hallinto ja monimutkainen vastuunjako kautta yhteiskunnan

Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuunjako tulisi muuttaa selkeämmäksi ja joillekin on annettava viimekätinen vastuu. [!Seuraava on tapausesimerkki: Itse koin taannoin tilanteen, jossa Ksshp:stä minua ohjattiin monesti varaamaan terveysaikaa nimenomaan netistä, kautta Suomen käytössä olevasta ”Hyvis”-palvelusta. Tämä Hyvis on yksityisen yrityksen tuottama. Yllätyksekseni huomasin, ettei minun ole mitenkään mahdollista muuttaa siinä paikkakuntaa, eikä mitkään tiedot vaihdu automaattisestikaan: Hyvis oli lukinnut minut entiseen asuinpaikkani terveydenhuoltopiiriin Eksoteen. Oli myös muuta monimutkaista. Tässä sotkussa moni olisi luovuttanut, mutta selvitin, että varmimmin tässä vastaava taho on Eksote (monessa muussa asiassa minua on pomputeltu taholta taholle). Pääsin opettamaan Eksoten johtoa puhelimitse.]

Toinen esimerkki on Talvivaara – Aluehallintovirasto ja kunnanhallitus eivät osanneet viestittää toistensa kanssa siitä, miten riskialtis kaivos on, vaikka tietoa oli. Muutenkin kaikkiaan valtio on käyttänyt tuohon kankkulan kaivoon yli 800 miljoonaa euroa.

Kolmas esimerkki ovat erilaiset yksityistämisen johdosta pieleen menneet monopolit.

 

3.Infrastruktuuri, liikenne ja viestintä

Kaiken kaikkiaan, kautta yhteiskunnan eri osa-alueiden, huonosti toimivat ja/tai järjettömät digitaaliset ratkaisut tuottavat ongelmia valtiolle ja sen kansalaisille. Digitalisaatio on integroitava paremmin eri valtion laitosten välillä – Esimerkiksi työvoimapoliittisen lausunnon toimittaminen te-palveluista Kelalle on järjetöntä! Samoin Kela:n perustoimeentulotukea hakiessa muiden kuin Kelan etuuksien ilmoittaminen, esim. valtionkonttorin korvauspalvelut, menevät kyllä valtiolle, mutta yksittäisen ihmisen on itse toimitettava tiedot eri taholta taholle.

Terveydenhuoltojärjestelmien digitalitalisoinnissa on löysättävä lakeja potilastietojen salaamisesta, mikäli ne menevät asiantuntijalta asiantuntijalle. Integraatio paremmaksi, myös yksityinen sektori mukaan.

Kaikessa rakentamisessa tulisi ottaa määrän sijaan myös laatu huomioon. Rakentamiseen on saatava laeilla takaisin kunnolliset aiheuttaja vastaa- vastuusuhteet ja keskitetty rakennusmestaruus. Tieverkostoa on pidettävä yllä myös ainakin syrjäseutujen pääteillä, vaikkakin kaupungistumiskehitykseen on panostettava enemmän kuin maaseudun tekohengitykseen.

 

4.Oikeus

Ihmisen oikeus ihmisarvoiseen elämään on vain sanahelinää, jos hänen kaikki aikansa menee tietokoneella muutamien satojen eurojen perusturvasta taistellessa ja kittuuttamisessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvojen tulisi olla aina faktaa ja muutoksenhakujärjestelmän kautta saatujen oikeuksien lisäksi tulisi myös maksaa vahingonkorvauksia.

 

5.Sosiaaliturva

Otetaan käyttöön 250€:n kansalaispalkka alle n. 3000€ ansaitseville (koska keskitulo ja bkt/asukas on tämä) alkaen ikävuodesta 20. Keskipalkka tulee sitoa kuluttajahintaindeksiin sekä keskituloon. Tämän 3000€:n yli menevät 1,12 milj. suomalaista eivät saisi kansalaispalkkaa. Täten viimesijainen toimeentulo on aina taattu, eikä se leimaa ketään.

Toimeentulotuen perusosa, joka nyt muuttuisi 247,29€:si, on saatava vähemmällä kulujen ja pikkuasioiden moninkertaisella toistamisella – Esim. nyt vuokran määrä ja sauna eriteltynä?!

 

6.Perhe- ja lapsiasiat

Lopetetaan sukupuolenvaihdosleikkausten valtion tuki. Poikkeuksena esim. tilanteet, jolloin sukupuolta ei pystytä lääketieteellisesti määrittelemään. Kunnollista psykologista tukea leikkausten tilalle niille, jotka haluavat vaihtaa sukupuolta.

Ei adoptio-oikeutta samaa sukupuolta oleville pareille. Jos yhteen menevällä parilla on ennestään lapsia, tällöinkään parin ei tulisi hoitaa niitä, vaan on tapahduttava huostaanotto.

Huonosti toimeentulevia perheitä on tuettava enemmän ja ongelmiin on pystyttävä tarjoamaan apua ajoissa, toisin kuin nyt on. Muutoin Suomessa perheasiat toimivat nyt hyvin.

 

7.Ympäristö ja ilmastonmuutos

Suomen on pyrittävä vähentämään hiilidioksidipäästöjä 39% EU:n sopimusten mukaisesti (Euroopan Unionin virallinen lehti 2018, 39). EU:n arviot tarvittavista päästövähennyksistä ovat vakavasti otettava hyvä lähtökohta. Kuitenkin, mikäli muut maat eivät ole täysillä mukana, on tehtävät päästövähennykset suhteutettava EU:n keskiarvoon. Päästöjen vähentämistä 80-90%:lla v. 2050 mennessä ei ole Suomen tarpeen tavoitella, niin kuin nyt tehdään, ellei koko EU ole mukana.

Avohakkuuta on vähennettävä 50%:lla ja metsänomistajille on kerrottava muista, esim. poimintahakkuun, hyvistä puolista. Vanhimpia metsiä on suojeltava. Hiljenevä maaseutu tuo hyvät mahdollisuudet luontomatkailuun ja metsien suojeluun – Maaseudun kurjistuminen on valitettavasti välttämätön pakko.

Lain mukaan sähkökäyttöiseen autoon voi nostaa 2000€:n tuen (Suomen laki 2019, §1-§6). Tämä tuki on poistettava, sillä se on lähinnä rikkaiden rikastamista viherpesun peitteellä.

 

8.Terveysasiat

Suomessa kaikille olisi taattava laadukkaat terveyspalvelut. Nykyään järjestelmä kasaa hyvän tietyille ja huono-osaisuuden taas tietyille ihmisryhmille. Kela-korvattavissa olevien lääkkeiden korvattavaa osuutta on lisättävä ainakin 5%:lla.

Nykyiset palvelusetelit ovat erittäin hyvä innovaatio. Niiden käyttöä tulisi lisätä ja laajentaa siten, että yksityisten palveluiden ulkopuolella olevista ympäryskunnistakin voidaan mennä kaupunkiin terveydenhuoltoon. Tässä käytettäisiin samanlaista matkatukijärjestelmää kuin nyt on jo käytössä erikoissairaanhoidon kohdalla.

Työnantajien työterveyden maksuvelvoitteita on vähennettävä – Velvoitteet olisi parasta poistaa lähes kokonaan muilta kuin vaarallisilta ja aikaistetun eläkkeiden aloilta. Kuitenkin työnantajat olisi velvoitettava ohjaamaan oikeisiin terveyspalveluihin. Tässä alakohtaisesti relevantissa neuvonnassa kilpailutus tehtäisiin samalla tavalla kuin nykyäänkin – Vain maksujen määrät on vähennettävä radikaalisti. Terveysinfoamisessa ja kannustamisessa valtiontukea on otettava pois työnantajilta, oppilaitoksilta ym. sellaisilta ja kohdennettava se ennemmin työttömiin, huono-osaisiin ja asunnottomiin.

 

9.Työ, työvoima ja eläke

Te- toimiston työllistymissuunnitelmat (aktiivimalli) on muutettava sellaiseksi, että se ei ole vain työttömien nöyryyttämistä ja pitämistä työttöminä, valtion rahoilla: Esim. Cv-netti tulisi korvata toimivammilla cv:n jättö -paikoilla, ”osaamisprofiili” (heidän käsitteistöään) on sallittava myös muualla kuin juuri heidän systeemissä. Te- palvelut velvoittavat kaikki tekemään työnhakua juuri tietyllä tavalla ja opettelemaan heidän käsitteistönsä. Tästä minulla on henkilökohtaista kokemusta. Itse te-toimiston asiantuntijoiden keskuudessa ”huonoimmin aktiivimallin nähtiin sopivan ikääntyneille, osatyökykyisille ja ansiopäivärahan lisäpäivillä oleville” (Liiten 2019). Asiantuntijoista suurin osa ei kannata aktiivimallia ollenkaan.

Työttömän työnhakijan ei tule sallia (työmarkkinatuen kannalta) muuttaa paikkakuntaan, mistä hänelle ei mitä luultavimmin ole saatavilla töitä. Tässä lyhyt perustelu työttömältä riittää. Mikäli työtön on jo tällaisella paikkakunnalla, hänen poismuuttoaan on tuettava. Työterveydenhuollon muutoksista olen jo puhunut. Vielä: Aikaistetulle eläkkeelle pääsyn hakua olisi helpotettava nykyisestä.

Työeläkejärjestöjen sijoitustoiminta tulee lailla velvoittaa ympäristöystävälliseksi. Pienimmän mahdollisen eläkkeen tasoa, varsinkin sairaseläkkeen tasoa, on nostettava vähintään 100€:lla.

Työmarkkinajärjestöjen asemaa sosiaali- ja terveysvakuutusten suhteen tulisi siis heikentää. On eriarvoistavaa, että kaikki huono-osaisuus kasautuu silpputyöntekijöille, joille mikään ei ole varmaa – Ei kannata tehdä töitä, jos pienistä raha- ja työtilanteen muutoksista on tehtävä ajallisesti täysiä päiviä Kela:n ja Te-toimiston paperisodassa. On kehitettävä laajoja työmarkkinajärjestöistä riippumattomia työttömyys- ja terveysratkaisuja.

 

10.Opetus ja kasvatus

Opetuksen ei tule olla eriarvoista eri kouluissa ja lukioissa niin, että köyhät saavat homeiset rakennukset ja metodit ja rikkaat paremmat. Jatkuva muutos on nykyään muotisana – Suomalainen koulujärjestelmä on kuitenkin nyt erinomainen ja on aina ollut. Kuitenkin opettajille olisi sallittava tehokkaampia keinoja kurinpalautukseen.

Niille peruskoulun oppilaille, jotka tietävät jo aikaisin menevänsä ammattikouluun, eivätkä rehellisesti sanottuna tarvitse esimerkiksi ruotsia mihinkään, olisi saatava vaihtoehtoja.

Luopuminen pakkoruotsista toteutettava Itä-Suomessa ja korkeakoulujen aloilla, joilla sitä ei tosiasiallisesti tarvita. Viime opintotukileikkaus korjattava takaisin.

 

11.Kulttuuri ja urheilu

Mitään Guggenheimin tapaista taidetta ei tule tukea, vaan isommissa hankkeissa on otettava myös perinteet huomioon.

Urheilussa kaikkea ei voida tukea, vaan on panostettava suosituimmuuden mukaan. Näin myös huippu-urheilu saataisiin elämään. Lajiliittojen vastuunjakoa yksinkertaistettava.

Päihteiden käyttämisen kulttuuria on rajoitettava. Ray:ltä tulee kieltää mainostaminen, mutta sen asemaa muiden uhkapelialustojen suhteen on vahvistettava.

 

12.Ulkopolitiikka

Suomi ei tietenkään ole missään omassa kuplassa. Meidän täytyy ajaa samanlaisia sosiaali- ja veropoliittisia asioita myös muualla, että pärjäämme globaalissa kilpailussa. Olemme vientiriippuvainen maa ja globaalin markkinatalouden alasajo kurjistaisi meidät. Siksipä tarvitaan globaaleja toimia.

Tällä hetkellä rikkain kymmenesosa pitää hallussaan 57% maailman kokonaistulosta ja luonnonvarojen liikakulutus johtuu nimenomaan rikkaista. Myös länsimaissa muihin länsimaalaisiin verrattuna suhteellisesti rikkaimmat aiheuttavat eniten luonnonvarojen liikakulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. (Raworth, Kate 2013, 50, 53.) Kansainvälisiä päätöksentekoelimiä on vahvistettava, jotta pystymme toimeenpanemaan laajoja lakeja ja laajaa sosiaalipolitiikkaa. Kreikan tapauksessa sitä on jo harjoitettu, mutta huonosti.

EU on pystynyt rajoittamaan suuryritysten valtaa. Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikassa vain EU on pystynyt rajoittamaan Googlen vastuutonta toimintaa muiden yritysten tuhoamisessa ja liike-ideoiden varastamisessa ja langettamaan yli 8 mrd. €:lla sakkoa. EU:n olisi vaalittava eurooppalaista kulttuuriperinnettä lähi-itäisen sijaan. Ulkorajat vahvistettava, sisäiset poistettava. En nää liittovaltiokehitykselle esteitä, ainakaan vielä.

Kehitysapua ja kriisinhallintaa on annettava siellä, mistä pakolaiset lähtevät niin, ettei kriisit kehkeydy tänne ja meistä tule kehitysmaita. Meidän on yhdyttävä YK:n 0,7% bkt:stä -tavoitteeseen kehitysavussa.

 

 

13.RAHOITUS JA VEROTUS

 

Sosiaaliturva

Kun 4,3 milj. saisi kansalaispalkkaa 250€/kk =se tekisi 12,9 mrd.€ / vuosi. Rahoitus on mahdollinen: Se otettaisiin huomioon tarvehankintaisia tukia hakiessa, jotka pysyisivät tasoltaan ennallaan, tästä tulisi, ehkä 6 mrd.€. Työttömyysmenot säästyisi 2,6 mrd./vuosi. Sosiaaliturvan hallintokulut ovat nyt noin 1,12 miljardia €/vuosi. Ne putoaisivat varmastikin 300 milj.€:n, kun 400 000 milj. suomalaisen toimeentulotukihakemin vähenisi.

 

Muita säästöjä ja tulonlähteitä

Kun terveydenhuollon julkista kuormitusta on kertomani mukaisesti siirretty yksityisille, odotettavissa on ainakin 10 milj. €:n vuotuiset säästöt.

Kun varmempi toimeentulo vähentää työkykyisten ihmisten apatiaa ja kykenemättömyyttä, odotettavissa olisi varmasti säästöjä 2 mrd € verran nykyisestä 15,2:sta mrd €:sta, joka on työkyvyttömyysmenot. Lisäksi myös ihmisten työtehokkuus paranisi. Työtehokkuus paranee myös kaikkiaan uudistetun terveydenhuollon ja sosiaaliturvan myötä. Aktiivimallin poistaminen säästäisi hallintokuluissa joitakin miljoonia.

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus kiristettävä; osingon maksaja ei enää maksa vain 7,5 % veroa, vaan 28%. Pääomatuloihin on saatava progressio.

Juha-Pekka Raeste (2019), HS:n taloustoimittaja, kirjoittaa, että verot voidaan kiertää sijoittamalla ne vakuutuskuoreen. Tässä suuryritykset lykkäävät veronmaksua. Kaiken kaikkiaan 1990-luvulla alkanut pääoman vapauttaminen on mahdollistanut Suomen suurituloisimman prosentin nettovarallisuuden huiman nousun muihin suomalaisiin verrattuna. Uhkapelitalous olisi poistettava.

Valtiotieteiden lisensiaatti Katri Kosonen mukaan harmaa talous vie arviolta 17,7% Suomen bkt:stä eli noin 41,3 mrd€ (Kosonen 2013, 392). Suuryritysten verosuunnittelu ja veronkierto vie noin 320 milj. €/vuosi (Finér & Telkki 2016, 16, 29). Tästäkin tulisi tuloja.

Päihteitä, varsinkin tupakkaa, voisi verottaa lisää 5 milj. €:n edestä. Lisäksi tapaus Talvivaara on maksanut 800 milj. €. Homekoulujen vauriot 3mrd. €. Velkaa ei tule ottaa sen enempää kuin nyt on viime vuosina otettu.

 

Jo näillä rahoituspohjakin saataisiin kestäväksi niin, että kaikki mainitsemani ehdotukset ovat mahdollisia.

 

14.LÄHDELUETTELO

Euroopan unionin virallinen lehti (2018): Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2018/842. Saatavilla https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN

Kosonen, Katri (2013): Veroparatiisit, verosuunnittelu ja veronkierto. Kansantaloudellinen aikakauskirja 109:3, 392. Saatavilla https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2014/09/Kosonen.pdf

Liiten, Marjukka (Helsingin Sanomat 7.5.2019, Politiikka): Te-toimistojen asiantuntijat: Työttömien aktiivi­malli tulisi lakkauttaa. Saatavilla https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006096790.html, luettu 7.6.2019

Finér, Lauri ja Telkki, Henri (2016): Jäävuorta mittaamassa - Arvioita monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa. https://www.finnwatch.org/images/pdf/jaavuori.pdf

Raeste, Juha-Pekka (Helsingin Sanomat 16.5.2019, Talous): HS-analyysi. Saatavilla https://www.hs.fi/talous/art-2000006106849.html, luettu 6.6.2019

Raworth, Kate: Turvalliset ja oikeudenmukaiset rajat yhteiskunnalle. Teoksessa Starke, Linda ja Worldwatch institute (toim.): State of the world 2013. Washington 2013, 44-54

(Suomen laki 2019): Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta 2017/971. Annettu Helsingissä 19.12.2017

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän ialybr kuva
Juhani Heiska

Niiin. Ketä kiinnostaa? Kas siinä kysymys.

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler

Aika tiukka yhdistelmä: Vasemmistoliiton talouspolitiikka + Kristillisdemokraattien tai Perussuomalaisten moraalipolitiikka? Mutta onko tällä yhtälöllä kannatusta kansan keskuudessa, ei sillä taideta ihan suurimmaksi puolueeksi ja hallituksen muodostajaksi nousta.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Kelepais! Hyvä ajatus ja kirjoitus!

Toimituksen poiminnat